parikan konservasi

Tumbas jus karo burjo

Tumbase teng Bekasi

Unnes iku kampus ijo

Unnes Konservasi

 

Maem donat karo jeruk

Maeme bareng si Lusi

Unnes sejuk

Slogane Konservasi

 

Mlaku-mlaku bareng si Anam

Mlakune nggawa papan

Tetep lestarikan Alam

Kanggo urip masa depan

Leave a Reply


Skip to toolbar