Tuladha Parikan Konservasi

  1. Ning pasar tuku jajanan

Tuku jajan kanggo kulakan

Jaga wit-witan karo lingkungan

Bumine resik uripe nyaman

  1. Mlaku-mlaku tuku terasi

Tukune terasi ning pasar Ngaliyan

Kita laskar mudha konservasi

Nandur wit-witan nandur akeh kabecikan

  1. Mangan bakso karo Mbak siti

Mangan mie ayam karo Mbak Sri

Ayo kanca padha kerja bakti

Mrih lingkungan katon endah lan asri

Leave a Reply

Your email address will not be published.

* Kode Akses Komentar:

* Tuliskan kode akses komentar diatas: