November 2015 archive

KANDUNGAN KALIMAT SYAHADAT

Madlul Syahadah Pernyataan (ikrar), yaitu suatu statemen seorang muslim mengenai keyakinannya. Pernyataan ini sangat kuat karena didukung oleh Allah, malaikat, dan orang-orang yang berilmu (para nabi dan orang yang beriman). Hasil dari ikrar ini adalah kewajiban kita untuk menegakkan dan memperjuangkan apa yang diikrarkan. Sumpah (qosam) yaitu pernyataan kesediaan menerima akibat dan risiko apapun dalam …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: http://blog.unnes.ac.id/ramadhani/2015/11/28/kandungan-kalimat-syahadat/

SYARAT-SYARAT DITERIMANYA SYAHADAT

Kalimat laa ilaha Illallah merupakan pintu gerbang seseorang masuk ke dalam Islam. Memahaminya akan mengantarkan manusia kepada syurga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. “Barangsiapa yang mati sedang ia mengetahui bahwa tiada ilah selain Allah, maka ia masuk syurga.” (HR Muslim). Tetapi kalimat ini tidak akan memberikan kebaikan kepada manusia hanya dengan mengulang-ulang pengucapannya atau …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: http://blog.unnes.ac.id/ramadhani/2015/11/27/syarat-syarat-diterimanya-syahadat/

Pentingnya Syahadat

Syahadatain adalah rukun Islam yang pertama. Pentingnya syahadah ini karena syahadah sebagai dasar bagi rukun Islam yang lain dan sebagai tiang untuk rukun Iman dan Dien. Syahadatain ini menjadi ruh, inti dan landasan seluruh ajaran Islam. Oleh sebab itu, sangat penting syahadah dalam kehidupan setiap muslim. Sebab-sebab kenapa syahadah penting bagi kehidupan muslim adalah: Pintu …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: http://blog.unnes.ac.id/ramadhani/2015/11/27/pentingnya-syahadat/

BERIMAN KEPADA MALAIKAT

Mengenal Malaikat  Malaikat adalah makhluk (ciptaan Allah swt) cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak berjenis kelamin. Mereka adalah alam lain yang berdiri sendiri dan berbeda fisik dan jasadnya Asal penciptaan malaikat → Allah swt telah menciptakan malaikat dari cahaya, sebagaimana sabda Rasulullah saw: Malaikat telah diciptakan dari cahaya (HR Muslim). Dalil iman …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: http://blog.unnes.ac.id/ramadhani/2015/11/26/beriman-kepada-malaikat/

Surat AL-Ashr

  Surat ini Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat. Di dalamnya terdapat sumpah bahwa manusia berada dalam kerugian dan kesesatan. Kecuali orang yang dipelihara Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal shalih serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. 1. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 3. Kecuali orang-orang yang beriman …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: http://blog.unnes.ac.id/ramadhani/2015/11/26/surat-al-ashr/

Load more