Tata tertib mengikuti UNAR

April 16th, 2019 by YD2SMG Leave a reply »

Tata tertib mengikuti Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

  1. Peserta Ujian wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai,
  2. Peserta ujian berpakaian rapi dengan kemeja berkerah dan bersepatu,
  3. Setiap peserta ujian wajib membawa kartu tanda peserta ujian dan identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku untuk ditunjukkan kepada pengawas ujian, bila tidak memenuhi butir ketentuan ini, peserta ujian tidak diperbolehkan mengikuti dan dinyatakan tidak lulus,
  4. Peserta ujian harus mengikuti seluruh mata ujian sesuai tingkat yang diikuti, apabila satu mata ujian tidak diikuti, dinyatakan tidak lulus,
  5. Peserta ujian dilarang membawa tas, buku, dan catatan ke dalam ruang ujian,
  6. peserta ujian dilarang pinjam-meminjam alat tulis selama ujian berlangsung, bila ketahuan akan dihentikan dan pekerjaan harus dikumpulkan saat itu juga,
  7. Handphone/alat komunikasi wajib dimatikan atau disilent selama pelaksanaan ujian berlangsung,
  8. Peserta ujian dilarang bekerja sama, menyontek, dan atau membawa catatan kecil yang digunakan untuk bahan menyontek, bila ketahuan akan dikeluarkan oleh pengawas ujian dan dinyatakan tidak lulus,
  9. peserta ujian harus menjaga suasana tertib baik di dalam maupun di luar ruang ujian.
  10. Peserta ujian wajib mematuhi tata tertib dan pengarahan yang telah diberikan oleh panitia ujian.
Advertisement

Leave a Reply

Skip to toolbar