29 November 2015 archive

MAKNA ILLAH

Penjelasan Rasmul Bayan 1. Aliha.  Mereka tenteram kepadanya (sakana ilaihi) iaitu ketika ilah tersebut diingat-ingat olehnya, ia merasa senang dan manakala mendengar namanya disebut atau dipuji orang ia merasa tenteram.  Merasa dilindungi oleh-Nya (istijaaro bihi), karena ilah tersebut dianggap memiliki kekuatan ghaib yang mampu menolong dirinya dari kesulitan hidup.  Merasa selalu rindu …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: https://blog.unnes.ac.id/ramadhani/2015/11/29/287/

IMAN KEPADA QODR

Pengertian Qadr  Secara etimonologi,qadr berasal dari kata qaddara yuqaddiru taqdiiran yang berarti penentuan  (QS.Fushshilat:10)  Secara termonologi, qadha adalah penciptaan yang terperinci. Rukun-rukun iman kepada Qadr 1. Ilmu Allah SWT. 2. Penulisan takdir 3. Masyi’atullah (kehendak Allah) 4. Penciptaan-Nya Macam-macam Takdir 1. Takdir umum (takdir azali)  Takdir yang meliputi segala sesuatu dalam lima …

Teruskan membaca

Tautan permanen menuju artikel ini: https://blog.unnes.ac.id/ramadhani/2015/11/29/iman-kepada-qodr/