Gordon Childe (1892-1957) adalah ahli arkeologi dan sejarah kebudayaan Eropa dan Asia Barat yang beraliran Marxisme. Konsepnya mengenai peristiwa-peristiwa besar dalam evolusi kebudayaan sebenarnya merupakan suatu kerangka untuk memandang sejarah…
Continue Reading